Sidhuvud Driftiga Team

Driftiga Team

 

Kurslängd
3 halvdagar

Nästa kurs
När det passar dig
Kontakta oss

Kostnad
Enligt offert

Driftiga Team

Kursen Driftiga Team är till för personalgruppen. Driftiga Team ökar medarbetarnas medvetenhet, acceptans och aktiva deltagande i företagets utveckling.

Den skapar samarbetande team där omtanke, respekt och engagemang är naturligt och där alla är öppna för idéer. Individualister omvandlas till team och ev missnöje i korridorerna blir till konkreta utvecklingsförslag.

 

Några av de delar vi går igenom:

Vi belyser arbetsklimatet och vårt sätt att kommunicera. Du utvärderar din självbild och den personliga utvecklingen

Vi tränar kommunikation och du får verktyg som stödjer dig i ert samarbete

Gruppen svetsas samman till att effektivt ta fram lösningar på sin egen utveckling

 

Analys och utvärdering

Analysen Termometern visar arbetsklimatet på arbetsplatsen och analysen DISK visar deltagarnas beteende. DISK kan sammanställas både personligt och på teamnivå. Analyserna är en stor hjälp för att kunna se vad som bör förstärkas hos gruppen och vid kommunikation med medarbetarna.

 

KONTAKT eller BOKA
Driftiga Team

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Ditt meddelande har skickats

Logga Bilda kompetens

Bilda kompetens AB

Säbytorgsvägen 43

144 61 Rönninge-Stockholm

Tel    070-322 41 37
Mail   info@bilda.se

Logga IPMA projektcertifiering
Logga Adobe certified expert
Logga Medlemskap i Stockholms handelskammare